search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

AI en hjälp för att upprätthålla hög kvalitet

Mannheimer Swartling, en av de största affärsjuridiska byråerna i Norden, vill ligga i framkant med AI och digitalisering. Men samtidigt måste utveckling få ta tid, menar advokat Elisabet Dahlman Löfgren.

– Vi använder ett antal verktyg som bygger på AI och har gjort så under lång tid. Det som våra nuvarande AI-verktyg främst hjälper oss med är
e-discovery, översättningar och transkriberingar. Vi började med Luminance som verktyg för DD och e-Discovery 2017 och nu finns olika AI-modeller inkorporerade i ett antal olika system, berättar Elisabet Dahlman Löfgren.

Helt nyligen har byrån implementerat en egenutvecklad AI-lösning som bygger på Open AI:s öppna källkod för speech to text, som nu rullas ut i verksamheten. Med hjälp av verktyget kan exempelvis förhör transkriberas på ett effektivt sätt.

– Här ser vi att lösningar är ännu mer tillgängliga än tidigare, då tekniken hela tiden blir mer kraftfull under ytan, men enklare i själva gränssnittet. Man ska dock komma ihåg att utvecklingen i grunden inte handlar om tekniken utan om värdet den skapar. Vi lägger därför ett allt större fokus på involvering och processer, säger Elisabet Dahlman Löfgren.

Sedan ett antal år bedriver Mannheimer Swartling sitt utvecklingsarbete inom en enhet som fått namnet MSA Innovation Lab. Satsningen är ett uttryck för att byrån vill vara i framkant i teknikutvecklingen, uppger Elisabet Dahlman Löfgren. Samtidigt får tekniken inte på något sätt rucka på grundläggande värden i advokatverksamheten.

– Eftersom it-säkerhet, compliance och advokatsekretess är så oerhört centralt för oss, måste vissa implementeringar få ta tid. Tekniken utvecklar sig snabbare än människor, säger Elisabet Dahlman Löfgren, och tillägger att det just därför är viktigt att tidigt ta in och pröva verktygen.

Vilka är de största fördelarna med AI-baserade verktyg?
– De största fördelarna är en effektivisering och hjälp att upprätthålla en genomgående hög kvalitet. Dessutom uppskattar våra medarbetare att känna att de arbetar på en arbetsplats som ligger i framkant vad gäller digitalisering, där MSA Innovation Lab är en viktig del, säger Elisabet Dahlman Löfgren.

Och vilka är svårigheterna?
– Utmaningarna har främst hänfört sig till avvägningarna mellan en önskan att snabbt kunna rulla ut nya lösningar och att tillse att eventuella risker utvärderas och hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Vi ser att det är oerhört viktigt att ha en tydlig strategi för hantering av dessa frågor.

Ulrika Öster
Annons
Annons