search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 4 2023 Årgång 89
Nr 4 2023 Årgång 89

Fokus

AI-revolutionen: Tekniken skapar möjligheter – men många faror lurar

AI-utvecklingen väcker nya frågor för advokatbyråerna och för rättssystemet. Rätt använd kan tekniken bidra till både effektivitet och kvalitet. Men riskerna är många, och det gäller att skynda långsamt när AI:n plockas in i verksamheten.

Läs mer
Annons
Annons

Ledare

Vem ska klienten luta sig mot?

Advokatrollen utvecklas och förändras med tiden, men grundläggande är att en advokat ska ha... Läs mer

Gästkrönika

Instansresan: Tingsrättsdomaren som blev hovrättsdomare

Jag hade varit rådman i tingsrätt ganska länge (sju år i Värmlands tingsrätt,... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

P.S. Chefredaktören har ordet

Chattbottarnas* intåg

”Sveriges advokatsamfund är den organisation som representerar advokaterna i Sverige. Organisationen arbetar för att främja rättssäkerhet och en hög kvalitet på rådgivning och juridiska tjänster. Trots dess viktiga roll inom rättsväsendet, står advokatsamfundet också inför en del utmaningar och problem. Nedan följer några av de största utmaningarna …//…

Digitalisering: Utvecklingen av teknologin och digitaliseringen har påverkat de flesta branscher, och advokatbranschen är inte annorlunda. Detta innebär att advokaterna måste anpassa sig till nya teknologier och förändrade sätt att arbeta, något som kan innebära en utmaning för många …”

Så skrev inte undertecknad, utan chattbotten ChatGPT4, som svar på vilka Advokatsamfundets utmaningar och problem är. Exemplet visar på det som vi fångar upp i Fokus, att nu stundar en ny tid. Studenter var snabba att upptäcka bottens förmåga att skriva hemtentor och pm till lärarnas förskräckelse. Flera svenska advokatbyråer har börjat använda sig av AI-lösningar. Samtidigt som byråernas ansats kännetecknas av en viss försiktighet.

Synen på AI skiljer sig åt. Skeptikerna varnar för oerhörda risker, medan andra ser närmast oändliga möjligheter.

Digitaliseringen har även blivit en del av vardagen på tidskriften Advokatens redaktion. I det dagliga redaktionella arbetet har utskrifterna av de digitalt inspelade intervjuerna tagits över av en digital transkriberingstjänst. En timslång intervju kunde ta åtskilliga timmar för redaktörerna att skriva ut. Numer konverterar den automatiserade tjänsten intervjun till text på en kvart. Det är visserligen inte en färdig artikel. Men ett tidsödande och mödosamt moment har trollats bort i redaktörernas vardag, till fromma för redaktörernas tennisarmbågar och ömma nackar.

Tom Knutson
Chefredaktör

* ”En chattbot är en datorprogram som är designad för att simulera en konversation med mänskliga användare. Chattbotar använder sig av artificiell intelligens (AI) och naturlig språkbearbetning (NLP) för att förstå och svara på användarens frågor och önskemål.”
Så inleds svaret av ChatGPT4.