search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Vinge firade mångfalden

För 20 år sedan arrangerades de första temadagarna i Advokatfirman Vinges mångfaldsprojekt, och de första stipendierna delades ut. Jubileet firades med en eftermiddag om mångfald på Vinges kontor i Göteborg den 2 februari.

Jubilaren bjöd på föreläsningar om projektets historia och hur man lyckas med mångfaldsarbetet. Deltagarna fick också möta de tidigare stipendiaterna Narin Hamasor Godic, vinnare av Vinges mångfaldsstipendium 2010 på Malmö Latinskola, och Parya Osam, mångfaldsstipendiat från Angeredsgymnasiet. Narin är idag senior compliance manager på Komplett Bank, medan Parya läser juridik i Göteborg.

Även läraren Torbjörn Stensson på Angeredsgymnasiet, som varit med i projektet i många år nu, och mångfalds- och inkluderingsstrategen Nima Bador delade med sig av sina kunskaper.

Om Vinges mångfaldsprojekt

Mångfaldsprojektet drog igång hösten 2002 och har sedan dess arrangerat årliga temadagar på de skolor som ingår i projektet och utsett stipendiater. Målet med projektet var och är fortfarande att bredda juristkåren och ta tillvara den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig.

Idag samarbetar Vinge med fyra gymnasieskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö, alla med en hög andel utländska elever, för att inspirera ungdomar till universitetsstudier i allmänhet och juridikstudier i synnerhet.

Eleverna vid de fyra skolorna deltar i temadagar och klassrumspresentationer och har möjlighet att söka Vinges mångfaldsstipendier. Juridikstipendiaterna får förutom sin stipendiesumma bland annat förtur till sommarnotarieplatser på Vinge. Totalt har drygt 220 stipendier delats ut till gymnasieelever sedan projektet startades.

Mer om mångfaldsprojektet