search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Variationen det bästa med yrket

Hovrättsassessor Glenn Karlsson arbetar med tvistlösning på Glimstedt i Jönköping. Den 26 januari blev han advokat.

Varför ville du bli advokat?

– Egentligen ville jag börja arbeta på advokatbyrå direkt efter juridikstudierna och då var det nog främst dynamiken i rättssalen och den enskildes rättssäkerhet som lockade. Nu blev det inte så och i stället fick jag uppleva rättssalen från domstolsperspektivet. Dragningen till partssidan har dock alltid funnits kvar så när jag fick möjlighet att testa advokatbanan och börja på Glimstedt tvekade jag aldrig.

Du är utbildad domare. Hur ­skiljer sig domarrollen från processadvokatens roll?

– Framför allt skiljer sig infallsvinkeln åt, detta då domaren ska vara objektiv och opartisk medan advokaten främst har att trygga klientens intresse. En annan skillnad som jag kanske inte fullt ut greppade som domare var det omfattande förberedelsearbetet med bland annat bevisanskaffning som ombud gör inför en huvudförhandling. I den delen har domaren som bekant i stället som uppgift att leda processen och utifrån den utredning som presenteras pröva målet.

Vad är det bästa med advokat­yrket?

– Det absolut bästa med advokatyrket är hur variationsrikt arbetet kan vara. Min inriktning är främst mot tvistelösning inom civilrätten, vilket innebär att de rättsområden som förekommer kan vara vitt skilda från varandra och jag får hela tiden lära mig nya saker. Därutöver uppskattar jag den nära kontakt som ofta uppstår med klienten och den teamkänsla som skapas under en tvistemålsprocess.