search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Utesluten advokat kvar som försvarare

Den jurist som i februari uteslöts ur Advokatsamfundet får fortsätta som försvarare i ett pågående narkotikamål.

Kristianstads tingsrätt beslutade efter uteslutningen att låta juristen stanna kvar i uppdraget av bland annat process­ekonomiska skäl. JK överklagade beslutet med hänvisning till de ”graverande uppgifter” som kommit fram om den före detta advokaten. Hovrätten över Skåne och Blekinge ansåg dock att ”övervägande skäl” talade mot att entlediga honom.

Källa: Dagens Juridik