search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Tillsynskommitténs uppdrag

Advokatsamfundets tillsynskommitté ska bland annat adressera följande frågor:

 

  • Behovet av att revidera eller komplettera befintlig granskningsrapport inom ramen för den rådande proaktiva tillsynen.
  • Behovet och lämpligheten av att utvidga möjligheten att utföra tillsyn på advokatbyråer.
  • Behovet och möjligheten av att införa en advokatetisk begränsning mot att som advokat ta uppdrag i stora och komplicerade försvararuppdrag utan erforderlig erfarenhet och kompetens.
  • Behovet och lämpligheten av att kunna begränsa möjligheten för uteslutna advokater att verka som biträdande jurister på advokatbyråer.
  • Behovet av och lämpligt tillvägagångssätt för att kontrollera advokatbyråers filial- och mottagningskontor samt vilka krav som bör uppställas på advokater som registrerar mottagningskontor.