search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Tillsynskommittén har inlett arbetet

Mottagningskontorens organisation och särskilda krav för försvararuppdrag i stora och komplicerade brottmål är två av de frågor som Advokatsamfundets tillsynskommitté ska undersöka och lämna förslag om.

Tillsynskommittén som tillsattes av samfundets styrelse i december har nu inlett sitt arbete. Tio erfarna advokater ingår i kommittén, som har i uppdrag att utreda hur Advokatsamfundets proaktiva tillsyn över advokater kan göras än mer effektiv.

Tillsynskommittén ska lämna förslag på hur den proaktiva tillsynen ytterligare kan stärkas. I direktiven listas en rad frågor som ska behandlas.

Ordförande i kommittén är advokat Bo Ahlenius och vice ordförande advokat Bengt Ivarsson. Övriga leda­möter i kommittén är advokaterna Emma Berglund Uväng, Klas Bjuremark, Peter Danowsky, Ghita Hadding Wiberg, Oskar Hillmann, Carla Pantzar, Andreas Victor och Sait Umdi.