search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Svar från Malmö tingsrätt om återbetalningsskyldigheten

Lennart Strinäs är chefsrådman vid Malmö tingsrätt och chef för tingsrättens brottmålsavdelning.

Har du upplevt att domstolspraxis i fråga om återbetalningsskyldighet i brottmål har förändrats de senaste åren?

– Nej, jag har inte noterat någon sådan förändring. Jag har även talat med flera domarkollegor på tingsrätten, och de är av samma uppfattning.

Tror du att du, eller andra domare, kan ha tagit intryck av innehållet i Biträdeskostnadsutredningens betänkande?

– Nej, jag tror inte att man ska överskatta betydelsen av vad som har skrivits i ett betänkande från 2014. Och därmed kan jag inte heller se något som helst skäl till varför domstolspraxis plötsligt och samlat skulle ha ändrats.

Flera brottmålsadvokater upplever att olika domare i Malmö tingsrätt dömer olika i återbetalningsfrågan i mål med annars likartade förutsättningar. Är det ett problem?

– Jag har svårt att tro att det förhåller sig på det viset. Men om det – rent hypotetiskt – skulle vara så, behöver vi ta upp frågan till diskussion. Utgångspunkten är självklart att likartade fall i möjligaste mån ska behandlas lika.