search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Slutsats om Lagrådet

Lagrådet är en klassisk svensk institution, byggd på samarbete och en tydlig rollfördelning mellan folkvalda och ämbetsmän. Modellen fungerar på många sätt väl, men förutsätter samtidigt ömsesidig respekt och inte minst att lagstiftningsarbetet får ta tid och att det genomförs med eftertanke.

Ulrika Öster