search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Promemorian Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

Justitiedepartementets promemoria, som presenterades i januari i år, föreslår att reglerna om återbetalningsskyldighet i brottmål skärps.

Förslagen innebär följande:

  • Den dömde ska kunna bli återbetalningsskyldig med ett belopp som är dubbelt så stort som vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift. Enligt den nuvarande lagstiftningen kan den dömde bli återbetalningsskyldig med ett belopp som är lika stort som rättshjälpsavgiften.
  • Möjligheten att sätta ned återbetalningsbeloppet ska begränsas genom ett krav på särskilda skäl.
  • Om den dömdes överklagande till en högre rätt förfaller på grund av att han eller hon uteblir från ett sammanträde ska återbetalningsskyldigheten omfatta hela kostnaden där, utan någon begränsning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.