search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Om den proaktiva tillsynen

Advokatsamfundets proaktiva tillsyn består av många olika delar.

  • Obligatorisk utbildning inför advokatexamen samt obligatorisk fortbildning.
  • Revisorsintyg för granskning av ekonomi och att utbildningskravet uppfyllts.
  • Penningtvättstillsyn – samfundet ska säkerställa att advokater och advokatbyråer som omfattas av lagstiftningen följer penningtvättsregleringen, bland annat i fråga om utbildning, administration och rutiner som krävs enligt lagen.
  • Kontroll av advokatbyråernas regelefterlevnad i form av en omfattande granskningsrapport som sänds ut och ska besvaras av advokatbyråerna.
  • Vid behov kan tillsynen också utföras i form av föranmälda besök på advokatbyråerna.