search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Aktuellt

Nya uppdrag och utmärkelser

 • Malin Persson är från den 1 januari delägare i advokatbyrån Kastell.
 • Christian Andersch vid ­Setterwalls Göteborgskontor har utsetts till delägare i byrån.
 • Sofia Falkner är ny delägare vid Hammarskiöld.
 • Karin Lavén och Björn ­Andersson är nya delägare i advokatbyrån Thomas Bodström Nord.
 • Henrik Wållgren har utsetts till ny delägare i Cederquist.
 • Eva Müller-Hansen, Jennie Eklund och Ida Herdenberg har inträtt som delägare i Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.
 • Helena Strömbeck är ny delägare i Foyen.
 • Jaana Nilsson inträdde den 1 januari 2023 som delägare i AG Advokat.
 • Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, har av regeringen utsetts till ny extern ordförande i Allmänna reklamationsnämnden.
 • Emilia Falk tilldelas av Institutet Skatter och Rättssäkerhet (ISoR) 2022 års uppsatsstipendium om 25 000 kr för sitt examensarbete ”Det skatterättsliga företrädaransvaret. Särskilt om de subjektiva rekvisiten och befrielse från betalningsskyldighet”.
 • Maria Refors Legge har beviljats ca 1,6 miljoner kronor av Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning för ett forskningsprojekt om akademisk frihet och rättsligt skydd.
 • Isabella Mellberg har tilldelats Foyens stipendium inom offentlig upphandling för uppsatsen ”Hyreskontrakt och offentlig upphandling”.
 • Erik Sjöman, advokat på Vinge, har utsetts till hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Erik Sjöman promoveras i Lunds domkyrka den 26 maj.