search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2022 om inte annat anges.

Adestam, Johan: Associationsrättens grunder / Johan Adestam, Niklas Arvidsson (Studentlitteratur. 2023. 279 s.)

Anesäter, Viktor: Anställningsskyddslagen : med kommentarer / Viktor Anesäter, Lena Isenstam, Malin Wulkan, Martin Wästfelt (14. uppl. Studentlitteratur. 2023. 408 s. Arbetsrättsbiblioteket)

Axberger, Hans-Gunnar: Yttrandefrihetsgrundlagarna : rättigheter och gränser för medier och medborgare (5. uppl. Norstedts Juridik. 2023. 282 s.)

Bengtsson, Bertil: Försäkrings­avtalsrätt (5. uppl. Norstedts Juridik. 850 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 188)

Blekemo, Annika: Rehabilitering och arbetsmiljö : handbok i 10 steg för arbetsgivare / Annika Blekemo, Martha Gurmu (5. uppl. Studentlitteratur. 2023. 235 s.)

Bostad och lokal som medel i kriminell verksamhet / redaktör: Erika P Björkdahl (Iustus. 195 s.)

Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) / Schlecht­riem & Schwenzer ; edited by Ingeborg Schwenzer, Ulrich G. Schroeter (5. ed. Oxford : Oxford Univ. Press. 2015 s.)

Degerfeldt, Peter: Rättsfallssamling i entreprenadjuridik (3. uppl. Jure. 418 s.)

Fäger, Catarina: Förvaltningslagen : en kommentar med inriktning mot socialt arbete (2. uppl. ­Studentlitteratur. 254 s.)

Granlund, Lukas: Offentlig upphandling av koncessioner : en handbok / Lukas Granlund, Olof Hallberg, Eva-Maj Mühlenbock (Norstedts Juridik. 250 s.)

Hausel Heldahl, Ellen: Immaterialrätt i offentlig upphandling : teori och praktik / Ellen Hausel Heldahl, Christina Wainikka (Norstedts Juridik. 251 s.)

Hirvelä, Päivi: Right to a fair trial : a practical guide to the article 6 case-law of the European Court of Human Rights / Päivi Hirvelä, Satu Heikkilä (Cambridge : Intersentia, 2021. 369 s.)

Landgren, Fredrik: Vapenlagen : en kommentar / Fredrik Landgren och Kazimir Åberg (2. uppl. Norstedts Juridik, 2023. 418 s. Gula biblioteket)

Ryding-Berg, Stefan: Statliga myndigheter : en handbok (2. uppl. Norstedts Juridik. 179 s.)

Schreuer’s commentary on the ICSID Convention : a commentary on the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals and Other States. Vol. 1–2 / General editor: Stephan W. Schill (3. ed. Cambridge Univ. Press. 2025 s.)

Stavenow, Christoffer: Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling (Jure. 133 s.)

Swanstein, Filippa: Diskrimineringslagen inom hälso- och sjukvård : från princip till praktik / Filippa Swanstein, Karin Henrikz (Studentlitteratur. 2021. 267 s.)

Take the witness : cross-exami­nation in international arbitration / Lawrence W. Newman, Timothy G. Nelson, editors (2. ed. Huntington, N.Y. : Juris, 2019. 448 s.)

Taxation of interest under domestic law, EU law and tax treaties / edited by Guglielmo Maisto (Amsterdam : IBFD Publications. 1039 s. EC and international tax law series ; 19)

Visser, Derk: PCT : strategy and practice / Derk Visser et al. (Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2021. 214 s.)