search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Moderaterna ville stärka Lagrådet

Redan 2018 talade Moderaternas dåvarande partisekreterare, nuvarande justitieministern Gunnar Strömmer, för att stärka Lagrådets ställning.

Tillsammans med nuvarande talmannen Andreas Norlén argumenterade Strömmer vid en pressträff för ett starkare lagråd, och lämnade två förslag på hur detta skulle kunna åstadkommas. Ett sätt skulle vara ett krav på förnyad lagrådsgranskning om Lagrådet avstyrkt ett förslag. Det andra förslaget innebar att det skulle krävas två tredjedels majoritet i riksdagen för att kunna gå mot Lagrådet.

Moderaterna har sedan fortsatt arbetet för ett starkare lagråd i riksdagen. I sin motion Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor år 2021 föreslog sex moderata riksdagsmän en rad åtgärder för att stärka rättsstaten. Bland annat önskade motionärerna utreda hur Lagrådets ställning kunde stärkas. I motionen skrev de att ”regeringen bör ge 2020 års grundlagskommitté i uppdrag att se över hur Lagrådets ställning och domstolarnas lagprövning kan stärkas och tillkännager detta för regeringen”.

Motion 2021/22:3793 av Karin Enström m.fl. (M)

Ulrika Öster