search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Medierna

Samfundet svarade om advokaternas yrkesetik

I en ledarartikel införd i flera lokaltidningar över landet i mitten av februari kritiserade Pontus Almquist på Liberala Nyhetsbyrån Advokatsamfundet och advokaterna för etiska brister i kåren. Ledaren besvarades snabbt i Sundsvalls Tidning och i Bohus­läningen av generalsekreterare Mia Edwall Insulander tillsammans med företrädare för Norra respektive Västra avdelningen.

I repliken skriver de bland annat: ”Varje fall där en advokat begår etiska överträdelser är allvarligt. Men det kan inte understrykas nog många gånger – det är ett ytterst fåtal advokater som begår allvarliga övertramp.” Mia Edwall Insulander och avdelningsföreträdarna pekar också på disciplinnämndens statistik som visar att färre advokater anmäls för etiska övertramp.

Linkedin

Sveriges domstolar älskar rättssäkerhet

”Vårt hjärta klappar för din och allas rättssäkerhet – Varje dag.” Det skrev Sveriges domstolar på Linkedin Alla hjärtans dag, den 14 februari. I inlägget ses glada företrädare för landets domstolar på bild.