search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Många brister i GDPR-arbetet

Mindre än hälften av dataskyddsombuden anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor, enligt en ny undersökning som IMY låtit göra.

Rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken bygger på en enkät genomförd bland dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Rapporten har kommit till på initiativ av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som velat få en indikation på vilka förutsättningar som finns för arbetet med dataskyddsfrågor i verksamheter som är skyldiga att ha dataskyddsombud.

Resultatet är enligt IMY oroande. Knappt 4 av 10 av de dataskyddsombud som svarat på enkäten anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor. Endast hälften upplever att de får gehör för dataskyddsfrågor från ledningen.

Undersökningen visar även att hälften av dem som svarat upplever att de inte blir involverade i god tid. Vart fjärde dataskyddsombud har inte särskild avsatt tid för dataskyddsfrågor och endast vartannat ombud tycker att den avsatta tiden för dataskyddsfrågor är tillräcklig.

IMY: Dataskyddsarbetet i praktiken