search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Chat GPT fixade juridiktentan

De som menar att jurister mycket snart kommer att konkurreras ut av artificiell intelligens har kanske fått vatten på sin kvarn. Detta sedan Jonathan Choi, professor i juridik vid Minnesota University, låtit den uppmärksammade chat­roboten Chat GPT göra samma tenta som hans studenter.

Roboten klarade nämligen tentan, som bestod av 95 frågor med svarsalternativ och tolv uppsatsfrågor.

Roboten visade enligt Choi ”en stark förståelse för grundläggande juridiska regler och hade konsekvent en stabil organisation och komposition”. Däremot hade den svårt att svara på öppna frågor. Slutresultatet blev därför betyget C+, på den amerikanska skalan som går från A till F.

Enligt Jonathan Choi visar experimentet att AI kan fungera som en värdefull medhjälpare i juridiskt arbete. ”Överlag var Chat GPT ingen bra juridikstudent på egen hand”, skriver han på Twitter, men tillägger att språkmodeller av dessa slag kan vara till stor användning när den används som stöd av juridikstudenter eller verksamma advokater.

Chatroboten själv listade, när den fick frågan hur Chat GPT kan hjälpa jurister, hela fem sätt som den kan assistera på. Den sammanfattade med orden: ”Allt som allt kan ChatGPT vara ett värdefullt redskap för jurister, så att de kan arbeta mer effektivt och ge bättre service till lägre kostnad till klienterna”.

Chat GPT har utvecklats av det amerikanska företaget Open AI. Roboten, som öppnas i en vanlig webbläsare, kan generera mängder av text på kort tid utifrån enkla direktiv och olika variabler.

Källa: TT