search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Chans att fortbilda sig i advokatetiken

Advokatsamfundet erbjuder sedan några år tillbaka kostnadsfria eller kraftigt subventionerade kurser i ämnen som rör advokatetiska frågor.

Under våren finns en rad tillfällen till fortbildning inom etiken.

Kursen Advokatetik och god advokatsed (kostnadsfri, 5 timmar) går igenom de grundläggande etiska reglerna och senare praxis. Under kursen redovisas också den formella handläggningen av disciplinärenden. Försvararen, restriktioner och advokatetiken (subventionerad, 3 timmar) handlar om de olika situationer och frågor försvararen kan möta när klienten är häktad med restriktioner. Principalansvaret i advokatverksamhet (kostnadsfri, 6 timmar) tar upp de etiska aspekterna på principalens roll och ansvar.

Mer information, kursdatum och anmälan på Advokatakademiens webbplats.