search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokaters hälsa i centrum för ny kommission

Den psykiska ohälsan är utbredd i advokat- och juristkåren. En ny kommission inom IBA ska nu ta sig an hälsofrågorna, och inte minst försöka tvätta bort det tabu som fortfarande finns kring olika psykiska problem.

Advokatorganisationen International Bar Association (IBA) presenterade i februari sin nya Professional Wellbeing Commission. Kommissionen utgör ett nytt, permanent organ inom IBA, och är sammansatt av advokater och jurister från hela världen.

Kommissionens uppdrag är omfattande. Den ska bland annat arbeta för att göra hälsa till en grundläggande fråga i advokat- och juristvärlden, öka medvetenheten om de utmaningar och det stigma som omger psykisk ohälsa, hitta och sprida arbetssätt som befrämjar god och hållbar hälsa inom kåren samt lämna rekommendationer om regelförändringar som kan behövas för att befrämja god hälsa bland advokater och jurister.

Redan 2021 visade en studie publicerad av IBA att det finns stora psykiska hälsoproblem i advokat- och juristkåren. IBA:s rapport Mental Wellbeing in the Legal Profession: A Global Study bygger på uppgifter från över 3 500 advokater och jurister, samt drygt 180 organisationer för jurister över hela jorden. Förutom att många advokater och jurister mår psykiskt dåligt konstaterades det också i rapporten att hela 41 procent av de svarande i studien avstår från att tala om problem med arbetsgivaren, eftersom det kan riskera deras karriärutveckling.

Uppgifterna får stöd i en ny studie baserad på 1 962 advokater i Kalifornien och Washington, D.C. Studien, som genomfördes av gruppen MDPI med stöd av de regionala advokatsamfunden, visar att självmordstankar är dubbelt så vanliga bland advokater som i befolkningen som helhet. Självmordstankarna var vanligast i den grupp som arbetade extremt mycket, mellan 60 och 70 timmar i veckan, och bland de yngsta, under 30 år, rapporterar ABA Journal.

IBA: Mental Wellbeing in the Legal Profession, 2021

MDPI: Stressed, Lonely and Overcommitted: Predictors of Lawyer Suicide Risk