search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Advokat Leif Ljungholm belönad av kungen

Advokat Leif Ljungholm tilldelades den 28 januari H. M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band.

Leif Ljungholm fick medaljen för betydande insatser inom svenskt rättsväsende.

Leif Ljungholm har förutom en lång och framgångsrik advokatkarriär också haft flera uppdrag i Advokatsamfundet, bland annat som ordförande i huvudstyrelsen och vice ordförande i disciplinnämnden. Leif Ljungholm fick Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket 2022. Han är dessutom djupt engagerad i frågor om mänskliga rättigheter och ingår i dag i styrelsen för det nybildade Institutet för mänskliga rättigheter.