search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 2 2023 Årgång 89
Nr 2 2023 Årgång 89

Fokus

Rättsstatens stillsamma vakthundar

Mediernas intresse för Lagrådets arbete har ökat. Rubriker om ”sågningar” får allt fler att kräva en starkare position för lagprövarna på Riddarholmen. Men laggranskarna själva tror snarare på lågmält och eftertänksamt samarbete och tydliga roller som nyckeln till en fungerande rättsstat.

Läs mer

Ledare

Om Lagrådet

Av rapporten framgår bland annat att 23,5 procent av lagförslagen som remitterades till Lagrådet under... Läs mer

Gästkrönika

Försvarsvilja och motståndskraft som första försvarslinje

I januari arrangerade vi på Folk och Försvar vår årliga rikskonferens i Sälen. Äntligen... Läs mer

Nyheter
Visa fler nyheter
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

Etik

Debatt

P.S. Chefredaktören har ordet

Till eftertankens och långsamhetens lov

Det är alltid roligt och uppmuntrande att ta del av era tankar och synpunkter. Och att få läsa disciplinnämndens ordförandes Börje Samuelssons rader fick undertecknad att bli närmast generad. Och samtidigt glad in i hjärteroten! Läs mer i Börje Samuelssons krönika. Börje Samuelsson kommer liksom flera andra företrädare för samfundet att regelbundet medverka i Advokaten.

Lika viktigt som lovord och prisningar är konstruktiv kritik, och det har vi också fått från enstaka läsare. Tack till er också! Vi arbetar vidare med detaljerna i den nya Advokaten.

Några som är väl införstådda med vad konstruktiv kritik innebär är ledamöterna i Lagrådet. Ofta heter det när vi redaktörer återger vad Lagrådet har tyckt att ”Lagrådet sågar ännu ett lagförslag”. Det är en beskrivning som de intervjuade i Lagrådet värjer sig mot, läs mer i Fokus. Snarare anser de intervjuade att det handlar om departementstjänstemän och höga jurister som samarbetar för att på bästa och tydligast möjliga sätt skapa lagar som stämmer överens med folkviljan, utan att tumma på rättsstatens krav.

I det konstruktiva arbetet som utförs av Lagrådet lyfter professor Anna Jonsson Cornell fram en viktig aspekt i lagstiftningsarbetet, som egentligen gäller för alla verksamheter. Långsamhetens och eftertankens lov. Och det är något som många inom vitt skilda samhällssektorer borde låta sig inspireras av. Att inte nyckfullt, utan eftertanke, med floskelartade budskap, ge sig i kast med än det ena, än det andra kortlivade projektet, där det egentliga målet är att man vill positionera sig eller framstå som god.

Och just långsamhetens lov innebär ju en fördjupad möjlighet till att njuta av stunden, som att ta in att dagarna ljusnar lite mer för var dag denna årstid. Eller varför inte lyssna till Georg Friedrich Händels aria ”Lascia ch’io pianga”, från Rinaldo (HWV 7). Det är inte något som låter sig göras snabbt och ytligt.

Tom Knutson
Chefredaktör