search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Välkommen till nya Advokaten

Från och med den här utgåvan har tidskriften Advokaten fått ny form och delvis nytt innehåll. Det är varken första eller sista gången som Advokaten fått en redesign. Men för att vara i takt med tiden måste tidningar med jämna mellanrum uppgraderas.

En grundläggande tanke inför omgörningen av Advokaten var att få in mer advokater, biträdande jurister och andra läsare på det redaktionella utrymmet. Göra Advokaten mer mänsklig kort sagt. Bland annat märks det på den nya vinjetten ”Ung på byrån”, där nyblivna advokater eller biträdande jurister presenteras. Och på att Advokaten kommer att innehålla fler enkäter i olika frågor. Även Aktuelltsidorna utökas för att tidningen ska rymma fler röster och nyheter från Advokat- och Rättssverige.

En annan viktig tanke vi hade var att förstärka Advokatens karaktär av magasin. I tider av digitalt brus blir tryckta kvalitetsmedier allt mer relevanta för att beskriva större och komplexa frågor. Och inte minst för att läsaren ska få en ökad taktil upplevelse av att läsa Advokaten. Det nya lackade omslaget och en ökad satsning på professionella fotografbilder är två steg på den vägen.

Även valet av papper har lyfts i omgörningen. Det lackade omslaget är ett papper som heter G-Print 200 gram. Till inlagan har Advokaten fått ett svenskproducerat papper, Amber Graphic 100 gram. Pappret är liksom tidigare Svanenmärkt. Sedan 2021 är Advokaten dessutom klimatkompenserad.

Även typografin har setts över. Advokatens nya typsnitt heter PT Serif Pro och PT Sans Pro – två moderna, väldigt kompletta typsnitt med inte mindre än 70 (!) olika vikter. Under året kommer fler nyheter som rör Advokaten att presenteras.

Så håll ögonen öppna.

Trevlig läsning!

Tom Knutson
Chefredaktör