search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Vad ser du mest fram emot i rollen som justitieråd?

Anders Perklev, president i Svea hovrätt

– Efter många år som chef ser jag nu fram emot att få ägna mig helhjärtat åt juridiken. Sedan hoppas jag naturligtvis också att i någon mån kunna bidra i Högsta domstolens viktiga prejudikatbildande verksamhet.

Margareta Brattström, professor i civilrätt, Uppsala

– Juridik är både viktigt och kul! Högsta domstolens ansvar för prejudikat tydliggör rättstillämpningens centrala roll för dess arbete. Jag ser fram emot att få verka i en sådan miljö, och hoppas kunna bidra till domstolens uppdrag med mina erfarenheter.