search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Fler skribenter ska synas på denna sida

Vi har lämnat året 2022 bakom oss, ett år som förstås huvudsakligen har präglats av kriget i Europa. Kriget som fortsätter och där vi tyvärr inte ser några positiva signaler om att det börjar gå mot sitt slut.

Det är svårt att känna någon optimism när det handlar om kriget i Ukraina, situationen i Iran och kvinnornas utsatthet i Afghanistan. Men det är vårt ansvar att göra vad vi kan för att bidra och hjälpa till. Var och en efter sin förmåga och möjlighet.

Ett nytt år kan innebära förändringar på olika sätt. Oftast är det en bra tidpunkt att tänka nytt. Så kommer det att bli med denna ”spalt”. Det var min företrädare Christer Danielsson som införde detta regelbundna inlägg från samfundets ordförande när han tillträdde för några år sedan. Sidan har varit mycket uppskattad och jag vill själv ta tillfället i akt och tacka så mycket för de mejl och glada tillrop jag har fått under min tid, snart två år, som ordförande. Nu är tanken att fler skribenter ska synas på denna sida.

Advokatsamfundet har, som bekant, många fantastiska ledamöter som på olika sätt, oftast helt ideellt, engagerar sig för samfundets bästa. Inte minst gäller det styrelsen och disciplinnämnden. Tanken är att ni ska få möta några av dem här i Advokaten. Denna avslutande sida i tidskriften kommer att få besök av flera ledamöter med olika ansvarsroller inom samfundet. De som kommer att medverka är disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson, nämndens vice ordförande Magnus Wallander och styrelsens vice ordförande Petter Hetta.

Jag ser fram emot det. Själv kommer jag också att återkomma, men inte i varje nummer.

Fortsätt gärna att mejla mig. Jag uppskattar mycket när ni hör av er.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande
Sveriges advokatsamfund