search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 1 2023 Årgång 89
Nr 1 2023 Årgång 89

Nyhetsreportage

Erica Wiking Häger vill värna förtroendet

Hon har prövat flera olika juristroller, men advokatyrket är det roligaste hon kan tänka sig. Nu leder hon en av de största advokatbyråerna som styrelseordförande. Men Erica Wiking Häger vill som styrelseledamot i Advokatsamfundet också arbeta för att förtroendet för advokaterna upprätthålls, liksom för bättre villkor för brottmålsadvokaterna.

Läs mer

Ledare

Stå upp för de viktiga värden som konstituerar en demokratisk rättsstat

Det är nytt år och vår tidskrift Advokaten kommer ut med sitt första redesignade nummer. Det... Läs mer

Gästkrönika

Offentlig sektors dåliga kunskaper i immaterialrätt – ett hot mot utvecklingskraften

När EU-kommissionen presenterade sin innovationsagenda sommaren 2022 låg fokus på hur... Läs mer

Nyheter
Visa fler nyheter
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Annons
Annons Annons

Fokus

Etik

P.S. Chefredaktören har ordet

Välkommen till nya Advokaten

Från och med den här utgåvan har tidskriften Advokaten fått ny form och delvis nytt innehåll. Det är varken första eller sista gången som Advokaten fått en redesign. Men för att vara i takt med tiden måste tidningar med jämna mellanrum uppgraderas.

En grundläggande tanke inför omgörningen av Advokaten var att få in mer advokater, biträdande jurister och andra läsare på det redaktionella utrymmet. Göra Advokaten mer mänsklig kort sagt. Bland annat märks det på den nya vinjetten ”Ung på byrån”, där nyblivna advokater eller biträdande jurister presenteras. Och på att Advokaten kommer att innehålla fler enkäter i olika frågor. Även Aktuelltsidorna utökas för att tidningen ska rymma fler röster och nyheter från Advokat- och Rättssverige.

En annan viktig tanke vi hade var att förstärka Advokatens karaktär av magasin. I tider av digitalt brus blir tryckta kvalitetsmedier allt mer relevanta för att beskriva större och komplexa frågor. Och inte minst för att läsaren ska få en ökad taktil upplevelse av att läsa Advokaten. Det nya lackade omslaget och en ökad satsning på professionella fotografbilder är två steg på den vägen.

Även valet av papper har lyfts i omgörningen. Det lackade omslaget är ett papper som heter G-Print 200 gram. Till inlagan har Advokaten fått ett svenskproducerat papper, Amber Graphic 100 gram. Pappret är liksom tidigare Svanenmärkt. Sedan 2021 är Advokaten dessutom klimatkompenserad.

Även typografin har setts över. Advokatens nya typsnitt heter PT Serif Pro och PT Sans Pro – två moderna, väldigt kompletta typsnitt med inte mindre än 70 (!) olika vikter. Under året kommer fler nyheter som rör Advokaten att presenteras.

Så håll ögonen öppna.

Trevlig läsning!

Tom Knutson
Chefredaktör