search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Uppdragen ger inspiration till skrivandet

Advokat Jonas Rosengren på Werks advokater i Göteborg får i februari motta von Materns premium från juridiska fakulteten vid Uppsala universitet för sitt juridiska författarskap.

Hur kommer det sig att du, vid sidan av advokatverksamheten, också kommit att skriva och publicera så mycket?
– Advokatyrket är krävande och svårt att kombinera med författarskap om man inte upplever skrivandet som lustfyllt och meningsfullt. Som advokat får man ingen tid till att skriva, det handlar snarare om att planera och organisera sin tillvaro på ett sådant sätt att man får möjlighet att ta tid från annat till att skriva fokuserat och regelbundet. Jag har alltid läst mycket och brett inom juridiken och samlar hela tiden på mig material till olika skrivprojekt. Det innebär att jag har en kortare startsträcka när jag väl sätter mig för att skriva. Sedan underlättar det förstås att ha en förstående familj och tålmodiga kollegor.

Vad är roligast: att arbeta på uppdrag av en klient eller det vetenskapliga skrivandet?
– Jag tror att de flesta som kombinerar advokatyrket med juridiskt författarskap skulle ha svårt att välja mellan det ena och det andra. Skrivandet ger insikter som kommer till nytta i klient- och skiljeuppdrag samtidigt som uppdragen ger inspiration och uppslag till skrivandet. Jag är i grunden en ganska rastlös person som gillar att arbeta tillsammans med andra och lösa praktiska problem.

Efter några dagars skrivande vill jag tillbaka till verkligheten igen. Har du några nya artiklar på gång?
– Jag har i flera år arbetat med en omfattande jämförande studie om avtalsrätt som jag hoppas kunna avsluta inom ett par år. Men det som närmast kommer i tryck är en längre artikel om preskription i sjörätten och en uppdatering av min kommentar till sjölagen i Karnov. Jag försöker ha som princip att inte skriva om rättsfrågor som är aktuella i mål där jag själv är ombud eller skiljeman. Det finns därför några intressanta ämnen som jag gärna skulle vilja skriva om, men som jag får skjuta på framtiden tills dammet har lagt sig.

Du är bland annat specialiserad på sjörätt. Vad är speciellt med det området?
– Sjörätten är ett fantastiskt område om man gillar att arbeta med internationell juridik och intresserar sig för utländska rättssystem. Det ger också en bra grund för att arbeta inom andra områden, som exempelvis internationella skiljeförfaranden. Sjörätten är också ett varierat och brett område, som omfattar alltifrån spektakulära fartygsolyckor till sjöförsäkring, skeppsbyggnadskontrakt och transportavtal. Stora värden kan stå på spel när något händer till sjöss, vilket kräver snabba beslut om hur man ska agera. Det jag inte kommer att sakna den dagen jag lämnar advokatyrket är sjö- och transporträttens alla korta preskriptionstider, som kan vara för­ödande om man inte håller koll på dem.

Hur står sig Sverige på sjörättens område?
– Sverige har numera en förhållandevis liten sjöfartsnäring, vilket betyder att det är ganska få jurister som sysslar med sjörätt i någon betydande utsträckning. I exempelvis Norge utgör sjörätten en mycket större del av advokatbyråernas verksamhet. Med det sagt försäkrar svenska sjöförsäkringsgivare en betydande del av världsflottan. Sveriges starka ställning inom internationella skiljeförfaranden medför också att svenska advokater hanterar stora tvister inom shipping och offshore som inte har någon egentlig anknytning till Sverige.

Annons
Annons