search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Rättens aktörer behöver veta hur flexibelt minnet är

Julia Korkman är docent i rättspsykologi vid Åbo akademi. I november kom hennes bok ”Minnets makt – berättelser från rättssalen”, där hon diskuterar hur minnet fungerar och hur opålitligt minnet kan vara.

Vilket är det största problemet i rättssystemen med kunskaperna om minnesprocessen?
– I rättsfall där det är ord mot ord, där det inte finns annan bevisning än människors berättelser, är det problematiskt att det inte finns gedigen kunskap om hur minnet fungerar, då man gör bedömningar av berättelsernas tillförlitlighet. Bland annat tänker jag på kriterierna som man brukar hänvisa till för att bedöma tillförlitlighet: att berättelsen ska vara detaljrik och logisk och så vidare. Många av kriterierna är problematiska – de är väldigt beroende på i vilken kontext berättelsen har kommit fram. Rättssystemet missar ofta att vad en person säger i en rättssal, månader eller år efter att saker har hänt, inte är någon återspegling av vad personen har kommit ihåg då den har upplevt händelsen, utan något som har konstruerats under många samtal efteråt. Man tittar alltför sällan på vad personen mindes just då händelsen hade inträffat, eller hur berättelsen har formats efteråt, vad det finns för faktorer som kan ha påverkat berättelsen.

Vad borde rättens aktörer veta om det mänskliga minnet?
– En sak är minnets formbarhet – hur otroligt flexibelt minnet är, beroende på den kontext där man förväntas dra sig till minnes, men också hur lätt utsatt minnet är för påverkan från andra håll. – Jag tror att vi är ännu mera omedvetna om kulturens inverkan på minnet. Det börjar småningom vara en stor fråga i våra samhällen, då vi har allt fler rättsprocesser där det finns personer med olika kulturell bakgrund.

Du är också sångerska. Hur är ditt konsertprogram ”Sånger från brottsregistret” utformat?
– Det är en kombination av populärföreläsning och konsert. En hel del sånger handlar om brott, brottslighet eller rättsprocesser. Jag insåg i en musikföreläsning om minnet hur bra det fungerar att varva låtar och prat. Låtarna fick större djup när man emellan dem pratade om mera allvarliga saker. Jag håller regelrätta korta föreläsningar mellan varje sång, som introducerar ett tema. Konserterna är populära, och vi har spelat hos både Justitieministeriet och Domstolsverket.

Magnus Andersson
Annons
Annons