search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2022 om inte annat anges.

Anställningsskydd i utveckling /Niklas Selberg & Erik Sjödin, red. (Iustus. 157 s.)

Barnard, Catherine: The substantive law of the EU : the four freedoms (7. ed. Oxford : Oxford Univ. Press. 631 s.)

Dansk privatret / Annette Kronborg, red. (22. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet. 832 s.)

Edman, Ingegerd: Väg 801 : byalaget som tog strid mot ­Trafikverket (Karneval. 286 s.)

Eeg, Thomas: Arveretten (Oslo : Cappelen Damm akademisk. 696 s.)

Fahlbeck, Reinhold: Religion, law and society in Sweden 1950’s–2020’s : from indifference and dismissive condecension to concerned attention and parallell societies (Juristförl., 2021. 86 s. Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Lund ; 183)

Feldthusen, Rasmus Kristian: Arveretten / Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen & Linda Nielsen (7. udg. København : Ex Tuto. 292 s.)

Frennberg, Emil: Mervärdesskatt : en kommentar. D. 1–2 / Emil Frennberg, Martin Jacobsson, Ulrika Hansson (3. uppl. Norstedts Juridik. 2 vol. Gula biblioteket)

Hjelström, Tomas: Företagsvärdering : med fundamental analys / Tomas Hjelström, Anders Isaksson, Henrik Nilsson (2. uppl. Studentlitteratur.
481 s.)

Istrup, Peter: Smart contracts : aftaleret og blockchain (København : Ex Tuto. 417 s.)

Klint, Ingalill: Semester och sjukfrånvaro : en praktisk handbok för arbetsgivare / Ingalill Klint, Thomas Norrman (4. uppl. Björn Lundén. 227 s.)

Larsson, Nils: Fastighetstransaktioner i praktiken / Nils Larsson, Assur Badur, Ulf Jensen, Stieg Synnergren (3. uppl. ­Norstedts Juridik. 306 s.)

Law in the era of artificial intelligence / edited by Liane Colonna, Stanley Greenstein (eddy.se. 358 s. Nordic yearbook of law and informatics ; 2020–2021)

Lookofsky, Joseph: Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) (4. ed. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer. 249 s.)

Mellqvist, Mikael: Obeståndsrätten : en introduktion (10. uppl. Norstedts Juridik. 172 s.)

Nial, Håkan: Om handelsbolag och enkla bolag / Håkan Nial, Carl Hemström, Daniel Stattin (5. uppl. Norstedts Juridik. 442 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 7)

Norée, Annika: När barnen tystnar : förtryck i hederns namn (Norstedts Juridik. 362 s.)

Ryberg-Welander, Lotti: Socialförsäkringsrätt : om ersättning vid sjukdom (4. uppl. Norstedts Juridik. 298 s.)

Rådman, Fredrik: Skattesekretess : en grundläggande redogörelse (Norstedts Juridik. 174 s. Skattebiblioteket)

Skoghøy, Jens Edvin A.: Tviste­løsning (4. utg. Oslo : Universitetsforl. 1460 s.)

Tritton, Guy: Tritton on intellectual property in Europe / Richard Davis, Thomas St Quintin, Guy Tritton (6. ed. London : Sweet & Maxwell. 1487 s.)