search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Etiknotiser

Dags att boka in vårens kurser

Advokatakademiens kursprogram för vårterminen är nu klart. I utbudet finns kostnadsfria kurser, som ger möjlighet till fördjupning inom olika advokatetiska områden.

Kurserna ges på flera ställen i landet och riktar sig till advokater och biträdande jurister. Lärarna är erfarna advokater.

  • Advokatetik och god advokatsed (fem kurstillfällen, Stockholm, Malmö och Göteborg). En genomgång av de grundläggande reglerna och senare praxis, samt den formella handläggningen av disciplinärenden.
  • Advokatetik och god advokatsed – för verksamma advokater (två kurstillfällen, Stockholm och Göteborg). En ny version av kursen om advokatetik som bara riktar sig till yrkesverksamma advokater.

Mer information och anmälan på
advokatakademien.advokat­samfundet.se.

HD fastställde uteslutning

I mars i år beslutade disciplinnämnden att utesluta en advokat, som ansågs ha agerat klandervärt mot sin klient vid arvodesdebitering. Beslutet överklagades av den före detta advokaten, som nu fått saken prövad i Högsta domstolen.

I sitt beslut i november fastställde HD disciplinnämndens uteslutning. Enligt domstolens bedömning är omständigheterna i fallet synnerligen försvårande. Disciplinnämndens beslut om uteslutning ska därför stå fast.

Högsta domstolen, mål nr Ö 2239-22

Advokat uteslöts vid novembermötet

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade vid sitt möte i november att utesluta en advokat. Beslutet i ärendet finns att beställa från Advokatsamfundet.

Annons
Annons