search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Betydelsen av internationella samarbeten

IBA:s årliga konferens har nyligen gått av stapeln, detta år i Miami, Florida. Jag har tidigare deltagit på konferensen i egenskap av praktiserande advokat, men detta var första gången jag deltog som representant för Advokatsamfundet. Med från Advokatsamfundet var också vår generalsekreterare Mia Edwall Insulander och chefsjurist Johan Sangborn.

Årets konferens var på alla sätt välarrangerad med många mycket intressanta seminarier samt bra möten mellan samfund från våra internationella nätverk. Som många gånger tidigare blir man stolt som svensk advokat över det fina anseende som svenska advokater har i omvärlden. Jag hade också glädjen att få närvara vid evenemang som svenska advokatbyråer anordnade på plats, den svenska advokatkåren står sig fortsatt stark på den internationella scenen.

Årets konferens var av naturliga skäl speciell, sällan har den stora betydelsen av internationella samarbeten varit så tydlig. Under invigningen talade Ukrainas president och betonade vikten av att världens advokater nu arbetar för att de ansvariga i Ryssland ska kunna ställas till ansvar. Han tackade även för allt stöd till Ukraina och betonade det fortsatta behovet av såväl kapital som militär utrustning.

På plats i Miami var Anna Ogrentjuk, ordförande för Ukrainas advokatsamfund. Hon beskrev och uttryckte stor tacksamhet för allt stöd som Ukraina och landets advokater har erhållit, inte bara från IBA och andra advokatorganisationer, utan även från advokatsamfund, advokatbyråer och enskilda advokater. Detta gäller även för oss. Såväl Advokatsamfundet som landets advokatbyråer och enskilda advokater har bidragit på ett mycket generöst sätt.

Det finns ett fortsatt stort hjälpbehov så fortsätt att stödja Ukraina.

Även Irans advokater behöver vårt stöd. Flera av våra iranska advokatkollegor frihetsberövas för att de utför sitt arbete. Detta är förstås helt oacceptabelt. Läs gärna våra uttalanden som fördömer regimens aggressivitet mot befolkningen och gripandet av iranska advokater. De frihetsberövade advokaterna måste omgående släppas och hot och trakasserier mot advokater måste upphöra.

Den paneldebatt som advokatbyrån Roschier nyligen anordnade tillsammans med studentorganisationen Elsa rapporteras om i detta nummer av Advokaten.

Jag ser gärna att vi advokater på olika sätt manifesterar till stöd för såväl Ukraina som för iranska advokater. Delta gärna i den insamling till Amnesty International som Roschier har initierat. Avslutningsvis vill jag också påminna om måndagsrörelsen som varje måndag klockan tolv samlas på Norrmalmstorg.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons