search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 9 2022 Årgång 88
Nr 9 2022 Årgång 88

Advokatdagarna

Äntligen tillbaka!

Efter ett år med inställda Advokatdagar och ett år med en digital konferens återuppstod Advokatdagarna som fysisk konferens på Grand Hôtel i Stockholm. Oron i vår omvärld satte sin prägel på många av föreläsningarna, men också återseendets glädje.

Läs mer

Ledare

Viktigt att främja och stärka barnens rättigheter

Man brukar säga att julen är barnens högtid. Vad passar då bättre än att fokusera... Läs mer

Gästkrönika

Riskerar vi att för alltid ge upp den personliga integriteten?

Ibland får jag frågan: Vad är egentligen personlig integritet och varför är det viktigt?... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Etik

Etiknotiser

Dags att boka in vårens kurser Advokatakademiens kursprogram för vårterminen är nu klart. I... Läs mer

Debatt

Advokatdagarna

P.S. Chefredaktören har ordet

Den betydelsefulla gemenskapen

Äntligen stod generalsekreteraren i talarstolen i det starka strålkastarskenet i Vinterträdgården på Grand Hôtel. Efter ett år med inställda Advokatdagar och ett år med en digital konferens genomfördes Advokatdagarna som fysisk konferens i Stockholm under två dagar i slutet av oktober, läs mer i artiklarna om Advokatdagarna. Glädjen över att få ses igen var påtaglig. Åter fanns närmare sjuhundra advokater på plats för att lyssna, lära, umgås och känna gemenskap. Just gemenskap mellan advokater är något som även advokater verksamma i andra länder som är medlemmar i Utlandsavdelningen tycker är viktigt, läs mer i artikeln ”Aktiv jubilar samlar advokater i världen”.

Att det finns många sorters gemenskap är väl bekant. Allt från föreningsgemenskap i den lokala båtklubben till kärnfamiljens gemenskap. De flesta av oss ingår i flera olika som stärker, ger sammanhang och glädje. Gemenskap på olika plan hänger intimt samman med tillit. Och just samhällets utveckling kopplat till medborgarnas tillit är en fråga som många forskare och debattörer diskuterat sedan länge och inte minst på senare tid.

En utbredd uppfattning är att ju fler människor som är engagerade i olika nätverk och organisationer, desto bättre demokrati, tack vare att individer känner tillit till varandra.

En annan förklaring tar upp den offentliga sektorns betydelse. Ur bland annat välfärdspolitik och en väl fungerande statsförvaltning uppstår tilliten mellan människor.

Lite som hönan och ägget.

På Advokatens redaktion under takåsarna på samfundets kansli lämnar vi snart gemenskapen med våra läsare och medarbetare för våra familjers. Vi ses 2023.

God jul och gott nytt år!

Önskar Advokatens redaktion.

Tom Knutson
Chefredaktör