search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Etik

Vidareutbildning under november–december

Advokatakademien erbjuder ett antal kurser under november och december, som alla får räknas in i det årliga utbildningskravet för advokater.

 

Flera av kurserna är gratis eller erbjuds till subventionerat pris.

 • Forensisk bevisning i brottmål [även livesänd kurs] (6 timmar) 14 november
 • Praktisk personskaderätt – handläggning, ersättningsfrågor, praxis och nyheter [även livesänd] (6 timmar) 16 november
 • Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling och hovrättsprocess [även livesänd] (6 timmar) 18 november
 • Försäljning enligt samäganderättslagen, exekutiv försäljning av fastighet och tvångsförsäljning av bostadsrätt [även livesänd]
  (6 timmar) 21 november
 • Principalansvaret i advokatverksamhet (6 timmar) 23 november
 • Medling och konflikthantering i familjemål (12 timmar) 28–29 november
 • Advokatetik och god advokatsed (Göteborg) (5 timmar) 29 november
 • Försvararen, restriktioner och advokatetiken (3 timmar) 30 november
 • Ekobrottsprocessen – grundkurs (12 timmar) 5–6 december
 • Retorik för advokater – effektiv muntlig kommunikation (6 timmar) 7 december
 • Försvararen, restriktioner och advokatetiken (3 timmar) 14 december

Boka kurser på Advokatakademiens webbplats, advokatakademien.advokatsamfundet.se. Alla kurserna hålls i Stockholmsområdet om inte annat anges.

Annons
Annons