search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Omväxlande och utmanande att arbeta på advokatbyrå

Helena Rosén Andersson blev åter advokat den 20 oktober, efter fem år som justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Varför valde du att gå tillbaka till advokatvärlden?
– Jag har alltid stortrivts i advokatrollen. Det är omväxlande, ständigt utvecklande och engagerande att arbeta som advokat på en affärsjuridisk advokatbyrå av Vinges storlek. Det är ett socialt arbete med många klientkontakter samtidigt som man har möjlighet att arbeta tillsammans med drivna och högspecialiserade kollegor. Som advokat har du möjlighet att specialisera dig inom vissa rättsområden och göra skillnad i din klients affärsverksamhet. Det gillar jag och det passar mig.

Vad är det viktigaste du tar med dig från tiden som justitieråd?
– Först vill jag säga att jag känner mig mycket hedrad över att ha fått tjänstgöra som justitieråd. Jag tar med mig många viktiga erfarenheter från den tiden. Den viktigaste erfarenheten är det omsorgsfulla arbete som justitieråden lägger ned på att ta fram och utforma tydliga prejudikat.

Vilken nytta hade du som justitieråd av åren på advokatbyrå?
– Som justitieråd hade jag mycket god nytta av mina år på advokatbyrå, både rent allmänt och genom min specialisering inom offentlig upphandling. Genom min erfarenhet från advokatbyrå har jag också – liksom övriga justitieråd med sina respektive bakgrunder – bidragit till en ökad kunskap hos Högsta förvaltningsdomstolen. I advokat­rollen har jag dessutom haft till uppgift – såväl inom ramen för det enskilda advokatuppdraget som i ett bredare samhälleligt perspektiv – att medverka till att rättssäkerhet och rättsstatliga principer alltid upprätthålls. Det är en erfarenhet utifrån partsperspektivet som jag har burit med mig i min justitierådssyssla.

Annons
Annons