search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2022 om inte annat anges.

Agell, Anders: Äktenskap, samboende, partnerskap / Anders Agell, Margareta Brattström (7. uppl. Iustus. 360 s.)

Ahlin, Per: Juridik och politik : en introduktion (3. uppl. Jure. 83 s.)

Almgren, Karin: Skattetillägg och skattebrott / Karin Almgren, Börje Leidhammar (3. uppl. Norstedts Juridik. 265 s. ­Skattebiblioteket)

Arnerstål, Stojan: Känneteckensrätt : skydd för varumärken och företagsnamn (Iustus. 172 s.)

Bengtsson, Bertil: Skadestånd : en lärobok / Bertil Bengtsson och Mårten Schultz (Norstedts Juridik. 148 s.)

Bengtsson, Bertil: Speciell fastighetsrätt : miljöbalken (13. uppl. Iustus. 305 s.)

Berg, Borgar Høgetveit: Beslagsretten : beslagsretten til kreditorane i konkurranse med rettane til tredjemann (Oslo : Universitetsforl.. 605 s.)

Bernitz, Ulf: Europarättens grunder / Ulf Bernitz, Anders Kjellgren (7. uppl. Norstedts Juridik. 527 s.)

Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt : 2022/23 / Chris Lau, Pernilla Leviner, Göran Lind, red. (8. uppl. ­Norstedts Juridik. 531 s.)

Iseskog, Tommy: Personaljuridik (35. uppl. Norstedts Juridik. 1293 s.)

Jareborg, Nils: Straffrättens påföljdslära / Nils Jareborg, Josef Zila (7. uppl. Norstedts Juridik. 199 s.)

Jonsson, Fredrik: Rätt punktskatt / Fredrik Jonsson, Robert Lönn (Sanoma utbildning. 479 s.)

Källström, Kent: Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok / Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman (3. uppl. Iustus. 174 s.)

Mellqvist, Mikael: Fordran & skuld / Mikael Mellqvist, Ingemar Persson (12. uppl. Iustus. 329 s.)

Munukka, Jori: Skuldebrevsrätten : en introduktion / Jori Munukka, Erik Rosqvist (2. uppl. Norstedts Juridik. 194 s.)

Nergelius, Joakim: Svensk statsrätt (5. uppl. Studentlitteratur. 617 s.)

Sandén, Hans-Olof: Förtal (Norstedts Juridik. 209 s.)

Sarnecki, Jerzy: Brottsligheten och samhället / Jerzy Sarnecki, Christoffer Carlsson (3. uppl. Studentlitteratur. 314 s.)

Savola, Mika: Digital hearings : civil procedure and arbitration / Mika Savola, Ylli Dautaj, Bruno Gustafsson, Rolf Åbjörnsson (Norstedts Juridik. 287 s.)

Sigeman, Tore: Arbetsrätten : en översikt / Tore Sigeman, Erik Sjödin (8. uppl. Norstedts ­Juridik. 293 s.)

Skog, Johan: Tvistfinansiering / Johan Skog, Carl Persson (Norstedts Juridik. 248 s.)

Wallin, Marie: Penningtvätt och straffrätten : en handbok ­(Norstedts Juridik. 319 s.)

Åhnberg, Lars: LAS-handboken 2022 : lagtext, kommentarer, AD-domar / Lars Åhnberg, Sören Öman (10. uppl. Lars Åhnberg. 616 s.)

Öman, Sören: AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt (3. uppl. Lars Åhnberg. 223 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons