search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nu är brottmålsdomarna digitala

I oktober kom de första helt digitala brottmålsdomarna. Så snart de sett dagens ljus kom också kritiken mot deras utformning.

De första helt digitala tingsrättsdomarna expedierades den 3 oktober. Det nya digitala formatet innebär att brottmålsdomarna i tingsrätt nu undertecknas digitalt och är digitala i originalformat. Tidigare har den utskrivna handlingen som undertecknats för hand av domaren utgjort originalhandlingen.

Nästan direkt efter att domarna blivit offentliga kom kritiken mot den nya utformningen. Advokat Bengt Ivarsson undrade i sociala medier om en förskoleklass varit referensgrupp. ”Layouten lämnar mycket övrigt att önska. Varken domare, åklagare eller advokater verkar tycka att det blev bra” skrev han vidare. Professor Mårten Schultz kallade utformningen ”direkt läsarfientlig”.

Även domstolar har reagerat på domarnas utseende och struktur. I en dom angående grova våldsbrott skriver Jönköpings tingsrätt att systemet innehåller ”ett stort antal fel och brister som på ett påtagligt negativt sätt påverkar domstolen och dess möjligheter att återge yrkanden och utforma domslut på ett tillfredsställande sätt”.

Annons
Annons