search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Nordic Rule of Law Forum analyserar läget för rättsstaten

Nordic Rule of Law Forum är en återkommande konferens om rättsstatsfrågor som organiseras av människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.

Nordic Rule of Law Forum genomfördes i år för andra gången, den 30 september i Stockholm. Temat för årets konferens var de snabba förändringarna av kriminalpolitiken i Europa, där många länder inför strängare straff och allt repressivare åtgärder. De medverkande i de fem paneldiskussionerna och föreläsningarna diskuterade om trenden kan beskrivas som straffpopulism (engelska: penal populism) och hur den påverkar rättsstaten och de internationella människorätts­normerna.

I Nordic Rule of Law Forum 2022 deltog flera nuvarande och tidigare domare i Europadomstolen samt människorättsorganisationer, forskare och representanter för rättsväsendets aktörer från olika delar av Europa.Flera svenska advokater fanns med. Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Mia Edwall Insulander och advokat Johan Eriksson medverkade som deltagare i olika paneldiskussioner, och advokaterna Christian Åhlund och Anne Ramberg agerade moderatorer.

Ska främja universella värderingar

Nordic Rule of Law Forum har modellerats efter mönster av konferensen Rule of Law Forum for South East Europe, som Civil Rights Defenders har genomfört sedan 2014. Syftet med Nordic Rule of Law Forum är att främja de universella värderingar som stipuleras i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och deras genomförande på nationell nivå, att stärka demokratin och rättsstaten samt att underlätta ett internationellt samtal. 

Civil Rights Defenders Civil Rights Defenders (CRD) är en politiskt och religiöst obunden internationell människorättsorganisation som försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare utsatta för risker.

CRD bedriver påverkansarbete och juridiska processer samt informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt. CRD har huvudkontor i Stockholm och finns lokalt representerat på fyra kontinenter. Organisationen grundades 1982 av Gerald Nagler och hette fram till 2009 Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter.

Magnus Andersson
Annons
Annons