search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Medierna

”Ingreppen i enskildas integritet går för långt”

Den tilltagande övervakningen av enskilda hotar skyddet för privatlivet. Det hävdade advokat Peter Hellman den 9 oktober på Svenska Dagbladets elektroniska debattsida. Peter Hellman lämnade också tre förslag på åtgärder till skydd för våra demokratiska fri- och rättigheter: en integritetsskyddslag, en integritetskommission samt kraftigt ökade resurser och tillsynsbefogenheter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Inlägget fick mothugg av Magnus Lindgren och William Reinler från stiftelsen Tryggare Sverige, som ansåg att kriminaliteten är ett större hot mot enskildas integritet än övervakning. Peter Hellman replikerade dock att det är ”intellektuellt ohederligt” att utmåla kameraövervakning som en lösning på samhällsproblemen.

Wistrand poddar om grön juridik

Nu lanseras ännu en advokatbyrå­podd: Den gröna juridiken. Podcasten fördjupar sig i högaktuella ämnen inom miljörätt och affärsjuridik och kopplingarna där emellan. Bakom podden står miljörättsgruppen på Wistrand Advokatbyrå. I det första avsnittet möter programledaren Gunnar Oesterreich Lina Kinning från Svensk Vindenergi, för ett samtal om havsbaserad vindkraft.

Annons
Annons