search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Juridisk rådgivning till Ryssland förbjuden

Sanktionerna mot Ryssland skärps. Från och med den 7 oktober är det i princip förbjudet att ge juridisk rådgivning till ryska klienter och företag.

EU:s råd antog de nya, skarpare, sanktionerna som ett svar på Ryska federationens fortsatta aggression mot Ukraina. EU markerar särskilt mot anordnandet av skenfolkomröstningar i de delar av regionerna Donetsk, Cherson, Luhansk och Zaporizjzja som för närvarande ockuperas illegalt av Ryska federationen och annekteringen av dessa ukrainska regioner av Ryska federationen. Även mobiliseringen i Ryska federationen och dess upprepade hot om användning av massförstörelsevapen berörs i rådets uttalande.

Bland de nya sanktionerna som har beslutats finns bland annat ett förbud mot att tillhandahålla juridiska rådgivningstjänster, direkt eller indirekt, till Ryssland och ryska klienter. Undantag finns dock, exempelvis för tjänster som är absolut nödvändiga för att ut­öva rätten till försvar.

Läs mer på Advokatsamfundets webbplats, advokatsamfundet.se/oktobersanktioner.

Om förbudet

Enligt sanktionerna är det förbudet att tillhandahålla juridisk rådgivning till Rysslands regering eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

Juridiska rådgivningstjänster omfattar tillhandahållande av juridisk rådgivning till kunder i rättsvårdsärenden, däribland handelstransaktioner, inbegripet tillämpning eller tolkning av lagstiftning; deltagande tillsammans med eller för kunders räkning i handels­transaktioner, förhandlingar och andra förbindelser med tredje part; samt utarbetande, genomförande och kontroll av rättsliga handlingar.

Förbudet begränsas av en rad undantag. Exempelvis är det inte tillämpligt på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för att utöva rätten till försvar i rättsliga förfaranden och rätten till ett effektivt rättsmedel.