search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Idealadvokaten olika för kvinnor och män

Traditionellt kvinnliga egenskaper hos advokater värderas högt av klienterna. Men manliga och kvinnliga klienter prioriterar olika, visar en studie om jämställdheten på den affärsjuridiska marknaden.

Genom en enkät till 160 köpare av affärsjuridik har Cirio Advokatbyrå, analysföretaget Regi och arbetspsykologen Jens Näsström försökt skapa en bild av vilken roll klienterna spelar för möjligheten att skapa jämställdhet på affärsjuridiska advokatbyråer. Studien bygger vidare på Regis branschstudie Årets Advokatbyrå 2021, som bland annat visar att en majoritet av köparna av affärsjuridiska tjänster är män.

Rapporten avslöjar att kvinnliga och manliga klienter prioriterar lite olika när det gäller vilka egenskaper de sätter främst hos en advokat. Hela gruppen köpare syntes först värdera traditionellt kvinnliga egenskaper hos advokaten högst, som lyhördhet, kommunikativ förmåga och samarbetsorientering.

Men när manliga och kvinnliga köpare studerades var för sig visade det sig att manliga klienter främst ville se typiskt manliga egenskaper, som tuff och tävlingsinriktad, hos advokater. De kvinnliga köparna satte i stället sympatisk och relationsorienterad överst på listan över önskvärda egenskaper hos advokaten.

Rapporten finns att läsa på Cirios webbplats, cirio.se.