search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

"I tvister ställs mycket på sin spets"

Advokat Fredrik Norburg är delägare i advokatbyrån Norburg & Scherp, som nyligen har utsetts till gasellföretag. Utmärkelsen ges av Dagens Industri till företag som uppfyller en rad kriterier, bland annat snabb tillväxt och att de växt organiskt.

Hur kommer det sig att ni vuxit så snabbt?
– Huvudförklaringen tror jag är vår specialisering där vi helt fokuserar på det speciella hantverk som tvistlösning utgör och att marknaden efterfrågar specialistkompetens på detta område. Vi har också lyckats med att rekrytera och utveckla skickliga medarbetare, det är trots allt den viktigaste tillgången för en advokatbyrå. Tvistlösning är ett populärt område bland yngre jurister. Dessutom har vi kunnat locka med stor delaktighet och möjligheten att utvecklas snabbt. Våra ärenden utgörs inte bara av stora tvister utan även något mindre tvister där det är naturligt att en yngre jurist kan ta ett större ansvar och utvecklas snabbt.

– En annan faktor som gynnat oss är marknadens utveckling. Företag i dag är nog mer benägna och vana än förr att köpa juridiska tjänster från olika leverantörer för olika områden snarare än att man anlitar en husbyrå för allt. En annan positiv utveckling är möjligheten till finansiering av tvister genom finansbolag som investerar i tvister, så kallade third party funders. Vidare har den höga aktiviteten i Sverige inom bland annat byggbranschen och företagsförvärv lett till fler tvister totalt sett. Lagstiftare och myndigheter har också varit aktiva, till exempel inom bank och finans, konkurrensrätt och vad gäller tillsyn över tillståndspliktiga områden, vilket ibland resulterar i tvister.

Du har gått från en större byrå till en nischbyrå. Vilka är fördelarna med att vara mindre och mer nischad jämfört med fullservicebyrå?
– På ett sätt är det ingen stor skillnad, då vi arbetar på ett liknande sätt och med samma typer av ärenden som storbyråernas tvistlösningsgrupper. De senaste årens tillväxt har också inneburit att vi har blivit relativt stora om vi jämför med andra byråers tvistlösningsgrupper. I dag har vi resurser att hantera de allra största tvisterna. En skillnad är dock att allt vi gör är fokuserat på tvister, inklusive vilka jurister vi rekryterar och hur vi marknadsför oss. Det tror vi är positivt då alla resurser riktas åt samma håll.

– Inom området tvistlösning är det också en fördel att vara oberoende i betydelsen att ha så få intressekonflikter som möjligt eftersom man då kan tacka ja till fler förfrågningar om uppdrag som ombud eller skiljedomare. Det gynnar oss eftersom vi inte har någon transaktionsverksamhet som jävar ut oss lika ofta som hos fullservicebyråerna.

Ni är specialiserade på tvistlösning. Vad är det bästa med att arbeta just med tvister?
– I tvister ställs mycket på sin spets, så tycker man att juridik är roligt finns det mycket att hämta. Området utmanar även den kreativa sidan hos en advokat. Hur ska talan läggas upp för att gynna klienten på bästa sätt? Hur ska den presenteras, skriftligt och muntligt? Det är också väldigt allsidigt, då vi kommer i kontakt med många olika rättsområden och branscher. Dessutom finns ett inslag av tävling eller kamp, vilket ger extra energi. 

Annons
Annons