search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Fortsatt högtryck på affärsbyråerna

Krig i närområdet, stigande inflation och rekordhöga elpriser. De affärsjuridiska affärsbyråerna följer utvecklingen och förbereder sig för tuffare tider. Men än är det ingen brist på uppdrag. Och i norra Sverige investeras det friskt.

En konjunkturnedgång väntar för svensk ekonomi med lägre tillväxt, hög inflation och förhöjd arbetslöshet. Efter superåret 2021 pekar nu en rad indikatorer i ekonomin på en tydlig nedkylning. Transaktions­takten har minskat rejält, antalet börsnoteringar ligger nära noll och börsen svänger kraftigt. Samtidigt ökar konkurserna i antal.

Det svajiga ekonomiska läget har förstås inte gått advokatbyråerna förbi. Osäkerhet, avvaktande stämning och försiktighet är ord som återkommer när åtta stora advokatbyråer i en enkät beskriver läget på den affärsjuridiska marknaden just nu. Däremot upplever ingen av dem någon särskild minskning av antalet uppdrag.

”Än så länge ser vi ingen tydlig nedgång i den totala efterfrågan. I stället är det till viss del ’gungor och karuseller’ som gäller där efterfrågan sjunker inom vissa områden och ökar inom andra”, skriver Anders Fast, managing partner på Baker McKenzie i Stockholm i Advokatens enkät.

Andra, som Lars Thunberg på Wistrand, har ännu inte sett någon särskild förändring i efterfrågan, men är beredda att ställa om verksamheten när den kommer.

Kurvor viker nedåt

2021 var transaktionsåret framför alla. Många advokatbyråer kunde rapportera om nya rekord, både för antalet transaktionsuppdrag och värdet av uppdragen. Störst bland de svenska byråerna var Vinge, med 272 transaktioner till ett sammanlagt värde av 48 miljarder euro.

2021 blev höjdpunkten på en rad lysande år på transaktionsområdet. I år har kurvan i stället vänt nedåt. Men nedgången är inte så dramatisk som det ibland kan låta. Enligt advokatbyrån Baker McKenzies statistik sjönk antalet M&A-affärer i Sverige med 17 procent under första halvåret 2022, jämfört med motsvarande period året innan. Värdet på transaktionerna sjönk under samma period med 15 procent.

Maria-Pia Hope på Vinge är inte särskilt oroad över nedgången. ”Vi kommer ur en ovanligt lång sammanhängande period av högtryck inom både privat och publik M&A. 2021 verkar ha varit peaken efter ett antal rekordår. Nu ser vi på den publika sidan färre IPO:s [initial public offerings, görs inför en börsnotering] och på den privata lägre och ryckigare aktivitet, men fortfarande bra efterfrågan sett ur ett historiskt perspektiv”, skriver hon i sitt enkätsvar (läs mer om transaktionsjuridiken).

2021 var ett rekordår inte bara på transaktionssidan. Högkonjunkturen och den positiva börsutvecklingen fick också många nya bolag att ta steget till en börsnotering. Under året noterades 144 bolag på börsen enligt Affärsvärldens IPO-guide. Siffran för de tre första kvartalen i år är 32, och hittills syns inte många tecken på någon upphämtning under årets sista månader.

Det är, med andra ord, klent med nya bolag på börsen, vilket också påverkar arbetet på affärsbyråerna. Joakim Falkner, som leder kapitalmarknadsgruppen vid Baker McKenzie, beskriver hur världsläget tvingat företag att söka nya vägar att få in kapital, när börsen är osäker. För advokaterna innebär det en förskjutning av arbete från börsintroduktioner och nyemissioner till riktade emissioner, företrädesemissioner eller lån (läs mer om kapitalmarknaden).

Henrik Kjellander på Setterwalls förutspår i sitt enkätsvar att advokaterna ”kan få se en ökning av problemkrediter framöver, vilket också kommer innebära ytterligare behov av rådgivning”.

Hett på miljöområdet

Det är inte bara ekonomin som går mot en allt djupare kris. De allt mer uppenbara negativa effekterna av den globala uppvärmningen och den minskade biologiska mångfalden har satt fart på omställningen från fossil till förnybar energi. Samtidigt krävs allt fler svåra avvägningar mellan naturvärden och behovet av mark och naturresurser för att nå denna omställning. Utvecklingen har accentuerats av invasionen av Ukraina och dess konsekvenser i form av energibrist i Europa.

Det är därför inte förvånande att flera advokatbyråer beskriver en stor efterfrågan på energi- och miljöjuridisk rådgivning. Henrik Kjellander på Setterwalls skriver exempelvis i sitt enkätsvar om ett ”stort intresse för solkraftsparker, batterilagring, gruvdrift och brytning av sällsynta jordartsmetaller, vilket tillsammans med investeringar inom infrastruktur ger ökad efterfrågan” (läs mer om behoven inom miljö- och energirätt).

Flera advokatbyråer vittnar dessutom om att de rekordhöga energipriserna i sig genererar uppdrag, när klienter behöver rådgivning kring exempelvis elavtal och omställning till förnybar energi. Erica Nobel på Delphi i Malmö, där elpriserna är högst i Sverige, beskriver att klienter försöker ställa om delar av produktionen för att pressa energikostnaderna, men att de också planerar var och när de ska förlägga sin tillverkning efter just elpriserna.

– Det drabbar alla, men små och medelstora företag, framför allt inom tillverkningsindustrin, har det tufft i Skåne nu, säger Erica Nobel.

Satsningarna på förnybar energi och en grön omställning görs i hela landet. Men allra mest märks de nog i delar av Norra Sverige, framför allt i Norrbotten och Västerbotten.

”Även om vi kan skönja en något mer avvaktande inställning på transaktionsmarknaden från storstadsregionerna bidrar den stora expansion som nu sker i norra Sverige till att ärendetillströmningen på byrån inte avtagit”, skriver Sofia Ungh, delägare på advokatbyrån Kaiding med kontor på sex orter i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Satsningarna som vindkraftsparker, Norrbotniabanan och produktion av fossilfritt stål får också följdverkningar i form av underleverantörer och inflyttade familjemedlemmar, konstaterar Sofia Ungh, som vittnar om en positiv nybyggaranda utmed Norrlandskusten (läs mer om satsningarna i norra Sverige på).

Bredd ger trygghet

Samtliga åtta advokatbyråer som besvarat enkäten beskriver sig som fullservicebyråer, med ett brett spann av juridiska tjänster att erbjuda. Fullservicekonceptet är en trygghet, konstaterar advokaterna, eftersom det ger möjlighet att expandera på andra områden när transaktionerna och börsnoteringarna blir färre.

– Skillnaden mellan när vår byrå är väldigt framgångsrik och när den är mindre framgångsrik är ganska liten. Det är kanske 10-15 procent som skiljer mellan när det går som tåget och när det pratas om bistra tider, säger Richard Åkerman, delägare vid och styrelseordförande för den nordiska advokatbyrån Hannes Snellmans Stockholmskontor.

Obestånd och arbetsrätt är två områden som generellt växer i en lågkonjunktur. Ingen av de tillfrågade advokatbyråerna kan dock ännu vittna om någon jätteökning av konkurs- eller rekonstruktionsuppdrag, trots att konkurssiffrorna för landet har gått upp under året.

Arbetsrätten däremot genererar mycket frågor. Stefan Wendén på Moll Wendén i Malmö vittnar om en mycket stor efterfrågan på tjänster inom omorganisation, arbetstidsreduktion och liknande. Även den nya lagen om anställningsskydd, LAS, genererar en hel del uppdrag, enligt advokaterna.

Utmaning att hitta talangerna

Ännu inga stora förändringar, men en hög beredskap för att ställa om verksamheten när och om det behövs. Så kan advokatbyråernas situation kanske summeras. Advokatbyråerna har olika fokus och de verkar delvis på olika platser i Sverige, så det finns skillnader mellan byråerna. Men på ett område är behoven mycket lika, och rätt oförändrade jämfört med åren av högkonjunktur. Alla advokatbyråerna i undersökningen är på ständig jakt efter nya talanger att rekrytera.

– Vi är i jättebehov av rekrytering, vilket kan låta konstigt så här i början av en depression. Vi har varit underbemannade länge, säger Sofia Ungh på Kaiding.

Kaiding har därmed exakt samma problem som sina klienter, företagarna i norr. För första gången på många år är behovet av arbetskraft i de nyindustrialiserade länen betydligt större än tillgången. Och det är svårt att locka människor att flytta norrut, konstaterar Sofia Ungh.

”Vi tror att en av våra största utmaningar framåt fortsatt kommer att vara att attrahera rätt talanger. Det har inte förändrats”, skriver också Stefan Erhag, managing partner på Delphi, i sitt enkätsvar.

Men kanske kan lågkonjunkturen här föra något gott med sig för advokatbyråerna. Det tror i alla fall Richard Åkerman, som sett hur nya expansiva företag som Klarna sugit upp mängder av duktiga jurister. Kanske minskar nu efterfrågan på jurister litegrann.

– Vi ser det som en chans att komma ikapp och dessutom bli mer konkurrenskraftiga med bättre kompetens, säger Richard Åkerman. 

Konkursutveckling

Enligt företaget UC ökade antalet konkurser under september med totalt sett 13 procent i jämförelse med samma period 2021. UC uppger också att en allt större andel av konkurserna utgörs av företag som fått ekonomiskt stöd under pandemin. Värst drabbade är hotell- och restaurangbranschen, där konkurserna ökade med 25 procent och detaljhandeln med 45 procent under september i jämförelse med samma månad i fjol. Totalt var antalet konkurser under perioden januari–september 2022 i stort sett på samma nivå som samma period 2021.
Källa: UC

Antal börsnoteringar i Sverige

År Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2020 7 10 6 24
2021 18 56 21 49
2022 15 15 2  

Källa: IPO-Guiden, Affärsvärlden

Ulrika Öster
Annons
Annons