search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatstrejken avslutad

Efter en medlemsomröstning är brottmålsadvokaterna i England och Wales nu tillbaka på arbetet, med något högre ersättning. Alla är dock inte nöjda med avtalet. 

Den 10 oktober avblåste samfundet för brottmålsadvokater (Criminal Bar Association) sin strejk, som pågått sedan september. Beslutet fattades efter att 57 procent av medlemmarna sagt ja till regeringens löfte om budgetförstärkningar till rättshjälpen med sammanlagt 54 miljoner pund, varav 19 miljoner ska gå till advokaterna.

Långt ifrån alla advokater var nöjda med avtalet. I sociala medier uttrycktes den 10 oktober såväl lättnad som resignation och ilska. Längst gick kanske advokat Khadim Al’Hassan, som på Twitter utnämnde den 10 oktober till dagen då samfundet dog.

Strejken utlystes i protest mot de låga och sjunkande ersättningarna till rättshjälpsadvokater. Advokaterna har under strejken vägrat att företräda klienter inför Crown Court, landets högsta förstainstansdomstol i brottmål.

Källa: Law Society Gazette

Annons
Annons