search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Världens advokater fördömer våldet

Brotten mot mänskliga rättigheter och de grova övertrampen mot advokater har fått världens advokater att protestera mot den iranska regimen. Även Sveriges advokatsamfund har reagerat.

I ett brev till Irans president Ebrahim Raisi den 4 oktober uppmanade Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, presidenten att göra allt i sin makt för att de fängslade advokaterna ska släppas fria. CCBE påminde också om att advokater måste få möjlighet att utföra sina yrkesplikter utan oro för repressalier eller trakasserier, och att advokatkårens oberoende är centralt för rättsstaten. CCBE har sedan dess kommit med ytterligare ett uttalande.

Den 5 oktober fördömde Sveriges advokatsamfund gripandet av iranska advokater och regimens brott mot mänskliga rättigheter (se faktaruta).

Också den internationella advokatorganisationen IBA:s människorättsinstitut IBAHRI har i ett uttalande den 13 oktober fördömt utomrättsligt dödande, påtvingade försvinnanden och godtyckliga försvinnanden som Irans säkerhetsstyrkor rapporteras ha utsatt demonstranter för. IBAHRI krävde bland annat en omedelbar och oberoende utredning, öppen för insyn, om Mahsa (Jina) Aminis och demonstranternas dödsfall, att den iranska ”moralpolisen” avvecklas och att lagarna om obligatorisk slöja för kvinnor avskaffas.

Advokatsamfundets fördömande

Den 5 oktober publicerade Advokatsamfundet på sin webbplats ett uttalande om situationen i Iran. I uttalandet, som undertecknats av ordförande Eva-Maj Mühlenbock, vice ordförande Petter Hetta och generalsekreterare Mia Edwall Insulander, sägs bland annat: ”Sveriges advokatsamfund fördömer i starkast möjliga ordalag den repressiva situationen i Iran och de övergrepp som just nu sker mot mänskliga rättigheter, och i synnerhet fängslandet av våra iranska kollegor. Advokater har en särskild ställning i alla samhällen och ska ytterst verka för att enskilda ska kunna tillvarata sin rätt. Att advokater frihetsberövas på grund av sin yrkesutövning är helt oacceptabelt.”

Hela uttalandet på Advokatsamfundets webbplats, advokatsamfundet.se.