search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

Den europeiska advokatdagen är värd att uppmärksamma

”Där det finns en advokat, där finns det en konflikt.” Det påminde en kollega mig om, när vi sågs nyligen på en konferens för generalsekreterare. Och det ligger mycket i det. Advokater försvarar medborgares rättigheter och intressen, ofta gentemot myndigheter och i orättfärdiga situationer. Då finns det någon form av konflikt – och det är advokatens arbete att hjälpa den som är utsatt.

Som advokat har jag alltid själv känt att det både är angeläget och givande att biträda den som har behov av hjälp. Genom att företräda klienter upprätthåller vi vår demokratiska rättsstat. Det kan låta högtravande, men är värt att påminna om i tider av ifrågasättande.

För att kunna utföra sitt arbete måste advokater vara oberoende och inte utsatta för påtryckningar. Hot och hat mot advokater ökar. När vi gjorde en kartläggning i november 2017 visade den att 24 procent av alla advokater utsatts för hot. Det finns anledning att tro att den siffran har ökat. Även i andra länder som exempelvis Danmark och Nederländerna ser man en ökad hotbild. I Nederländerna arbetar man, sedan mordet på advokaten Derk Wiersum i september 2019, aktivt med att skapa särskilt skydd för advokater. Bland annat finns en särskild larmtelefon för advokater som är öppen 24 timmar om dygnet. Situationen är bekymmersam, inte bara för de advokater som utsätts, utan också kopplat till de konsekvenser som det får för deras arbete. Klienter riskerar att inte få det biträde som de behöver.

Allt oftare får jag också bemöta negativa påståenden om advokater. Som att de inte fyller någon funktion, att de är ute efter att tjäna pengar eller har en särskild politisk agenda. Det är svårförståeligt. Advokaten har en lika viktig roll att fylla som åklagaren i en rättsprocess eller domaren. Utan advokater ingen rättvis rättegång. Utan affärsadvokater inte ett välfungerande näringsliv. Advokaterna är till för att hävda enskildas fri- och rättigheter. Det behövs!

Den 25 oktober är det Europeiska advokatdagen – European Lawyers Day – och den är värd att uppmärksamma. Genom att gemensamt en dag fokusera på advokaternas arbete kan vi förhoppningsvis öka förståelsen för vårt arbete. Temat i år är ”Making the law prevail in times of war – the role of lawyers”. Kriget i Ukraina har pågått sedan den 24 februari och fortgår alltjämt. Det är angeläget att vi fortsätter att bidra på de sätt vi kan. Många svenska advokater arbetar fortfarande pro bono för att hjälpa flyktingar från Ukraina. Andra hjälper familjer som har skilts åt på grund av kriget eller skänker pengar till organisationer. Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock talade den 14 september och fördömde kriget i Ukraina utanför den ryska ambassaden. Vi får inte tappa vårt engagemang. Advokater har särskilda kunskaper och uppgifter som behövs i krigstider.

Kanske hoppas du precis som jag att en advokatdag inte skulle behövas. Men så länge okunskap råder om den viktiga roll advokater fyller i en demokratisk rättsstat fortsätter vi att uppmärksamma den 25 oktober!

Mia Edwall Insulander
Advokatsamfundets generalsekreterare
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se