search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Vilken är den viktigaste rättspolitiska frågan inför nästa mandatperiod?

Justitieminister Morgan ­Johansson, S

– Det är fortsättningsvis våra två prioriterade frågor: kampen mot den gängrelaterade brottsligheten och kampen mot mäns våld mot kvinnor. Här har vi två program som vi jobbar med: 34-punktsprogrammet när det gäller gängkriminalitet som ska fullföljas, och i frågan om mäns våld mot kvinnor jobbar vi efter en 40-punktslista.

Tobias Andersson, SD

– Det är svårt att peka ut en enskild åtgärd, eftersom det blir så förenklat. Kortfattat handlar det om att investera i rättsväsendet i form av både resurser och verktyg. Men om du tvingar mig att säga en åtgärd så skulle jag nog säga möjligheten att använda sig av hemliga tvångsmedel i preventivt syfte.

Linda Westerlund Snecker, V

– Att stoppa nyrekryteringen till de kriminella nätverken. Vi ser ju att poliserna är fler än de någonsin varit och myndigheterna får enorma resurstillskott, anstalterna och häktena är fulla, och ändå ser vi att skjutningarna och den grova gängkriminaliteten inte minskar.

Johan Hedin, C

– Från det allmänna perspektivet: att vi får till stånd en förändring och en reduktion vad gäller skjutvapenvåldet. När det gäller lagstiftning så har vi en hel del på plats, men det finns några stora saker vi behöver göra. Vi behöver göra en ganska stor översyn av rättegångsbalken, så att vi med bibehållen eller utökad rättssäkerhet får effektivare processer.

Johan Forssell, M

– Att få bukt med den låga uppklaringen. Att det är så många väldigt grova brott som inte klaras upp. Det mest slående exemplet är skjutningarna, där väl uppklaringen är nere på runt en femtedel.

Andreas Carlson, KD 

– Att återta mark och göra Sverige tryggt i alla delar igen. Det handlar främst om att bekämpa den grova organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten, som också påverkar många andra rättspolitiska frågor.

Martin Marmgren, MP

– MP prioriterar två frågor inom rättspolitiken: mäns våld mot kvinnor och den så kallade gängkriminaliteten, alltså kriminalitet med grovt våld, som har sin grund i utsatta områden.

Juno Blom, L

– Att bryta gängens eskalering, våldsutövning, skjutningar, sprängningar, maktutövning genom våldskapital som vi kan se.

Annons
Annons