search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sexuella trakasserier ses som advokatetisk fråga

Allt fler advokatorganisationer tar krafttag mot sexuella trakasserier och mobbning. Lika snabbt framåt går det inte att motverka diskriminering.

En stor del av världens advokat­organisationer har en uttalad eller implicit auktoritet att agera mot sexuella trakasserier på advokatbyråerna. Det visar en rapport från den internationella advokatorganisationen International Bar Association, IBA.

IBA har använt det statistiska underlaget från en undersökning bland 70 advokatorganisationer år 2019 för att titta närmare på hanteringen av sexuella trakasserier och mobbning på advokatbyråer. Sammanställningen visar att en majoritet av advokatorganisationerna betraktade åtgärder mot sexuella trakasserier som högt prioriterade. Samtidigt hade de flesta organisationerna fått in ganska få anmälningar om sexuella trakasserier.

Av en annan rapport, om diskriminering, framgår att endast 18 procent av organisationerna tar upp frågan om diskriminering i sina etiska koder. Advokatorganisationerna i de engelsktalande länderna med common law-tradition har kommit längst här. Diskrimineringsstudien bygger på data från 238 advokatorganisationer i sammanlagt 156 länder.

IBA: Beyond Us Too? Regulatory Responses to Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession

IBA: A Global Directory of Anti-Discrimination Rules Within the Legal Profession: Main Findings

Annons
Annons