search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rysk lag om ”utländska agenter” bryter mot Europakonventionen

Den ryska lag som ger myndigheterna möjlighet att klassa organisationer, medier och personer som ”utländska agenter” strider mot Europakonventionen. Det fann Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i en dom den 14 juni.

Lagen, som infördes i Ryssland 2012 med utvidgad tillämpning 2017 och 2020, innebär att myndigheterna kan tvinga medier eller organisationer som beskrivs som utländska agenter att upphöra med sin verksamhet. Det kan räcka att en organisation har tagit emot en banköverföring från utlandet för att den ska klassificeras som ”utländsk agent”.

Lagen har väckt protester, både internationellt och inom Ryssland, och 73 organisationer har anmält Ryssland till Europadomstolen. Bland dem finns flera av de äldsta människorättsorganisationerna i Ryssland. Sedan lagen trädde i kraft 2012 har de registrerats som ”utländska agenter” och underställts krav på sin verksamhet som skiljer sig från dem som ställs på andra organisationer. Flera av organisationerna har upplösts genom myndighetsbeslut eller tvingats upphöra med sin verksamhet.

Europadomstolen fann i sin dom att lagens klassificering av organisationer som engagerar sig i ”politisk aktivitet” och mottar ”utländsk finansiering” bygger på en alltför bred och oförutsägbar tolkning av begreppen. Domstolen riktade också kritik mot den nya kategorin ”utländska agent”-organisationer, de betungande revisions- och rapporteringskraven på organisationerna samt de orimliga och nyckfullt utdömda bötesbeloppen som tillämpats, och konstaterade att de åtgärder som vidtagits mot organisationerna enligt lagen inte var nödvändiga i ett demokratiskt samhälle.

Europadomstolens dom den 14 juni 2022, Ecodefence m.fl. mot Ryssland, ansökan nr 9988/13 m.fl.