search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rekordhöga belopp till brottsutsatta barn

Fem barn som utsatts för grova sexualbrott under flera års tid får mycket höga ersättningar av Brottsoffermyndigheten. Ett av barnen får 1,2 miljoner kronor i kränkningsersättning, det högsta belopp som myndigheten någonsin betalat ut för kränkning.

Nämnden för brottsskadeersättning har fattat beslut om ersättningsnivåerna i två skilda domar, som båda handlar om barn som utsatts för grova sexualbrott av närstående under flera år. Barnen har bland annat utsatts för grova våldtäkter, och vissa av övergreppen var också förenade med starkt förnedrande inslag. Två av barnen har även utsatts för grov fridskränkning genom bland annat ständigt återkommande misshandel.

Nämnden har nu beviljat de fem barnen kränkningsersättningar på mellan 600 000 kronor och 1,2 miljoner kronor. Ett av barnen, som utsatts för grova övergrepp av sin pappa under större delen av sin uppväxt, får den högsta kränkningsersättningen som myndigheten någonsin betalat ut: 1,2 miljoner kronor.

Från och med den 1 juli i år kan brottsoffer få betydligt högre skadestånd än tidigare för kränkning med anledning av brott. Höjningen är möjlig sedan riksdagen den 31 maj antog regeringens förslag om ändringar i utsökningsbalken, skadeståndslagen och brottsskadelagen.

Annons
Annons