search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Politiker fick döma i Almedalen

En skarpladdad pistol hittas gömd i en golvbrunn i badrummet hos ett företagarpar i samband med en husrannsakan om misstänkta ekobrott. Det var upptakten till Advokatsamfundets rättegångsspel under Almedalsveckan i juli. Dömde i målet gjorde företrädare för riksdagens partier.

”Almedalens domstol” höll sin huvudförhandling i Bildstenshallen i Gotlands fornsal, Gotlands museum den 4 juli. Politiker och åhörare fick ta del av en sorglig historia med ekonomiska problem under coronapandemin, ett lån från fel person och hot riktade mot barnen, som slutade med åtal för vapenbrott.

Politikerna fick, tillsammans med en domare, bedöma om Sten och Eva Andersson skulle dömas för vapenbrott, och i så fall vilken grad av vapenbrott.

”Rättegången” leddes av rådmannen Mikael Swahn. Åklagaren Helene Gestrin spelade rollen som just åklagare, medan advokaterna Johan Eriksson och Ulrika Borg agerade försvarare. Även de tilltalades roller spelades av advokater, med Klas Bjuremark som Sten och Lotta Wirén som Eva Andersson. För manus till rättegångsspelet stod advokat Johan Eriksson. Efter spelet hölls en rättspolitisk debatt ledd av journalisten Inger Arenander.

Läs mer om rättegångsspelet och politikernas uppfattningar i Fokus.

Annons
Annons