search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser Världen

Advokat kan förvara kryptovaluta åt klient

Advokater får förvara olika kryptovalutor, men bara om de har tillräckliga tekniska kunskaper för att skydda klienten från förluster. Det fastslog nämnden för yrkesetik i Ohios advokatsamfund i ett vägledande uttalande i början av augusti.

Nämndens uttalande kom efter en fråga från en advokat som arbetar med internationella transaktioner. Många av advokatens klienter föredrar att använda kryptovalutor. Då bankerna inte accepterar dessa digitala valutor kan inte advokaten sätta in medlen på ett klientmedelskonto. Ohios etiska nämnd anser att kryptovalutor är att jämställa med egendom, snarare än ekonomiska medel. Så som egendom får valutorna också förvaras av en advokat åt klienten.

Källa: ABA Journal

Arresteringsorder för Selekaledare 

Internationella brottmålsdomstolen, ICC, har utfärdat en arresteringsorder för Noureddine Adam, en av ledarna för rebellrörelsen Seleka i Centralafrikanska republiken. Noureddine Adam misstänks för krigsbrott och brott mot mänskligheten, däribland tortyr.

Polen hotar avsätta von der Leyen

Polen kommer inte att genomföra fler rättsstatsreformer, men har nu rätt till sina 35 miljarder euro i anslag och lån från EU:s stora återhämtningsfond. Det hävdade regeringspartiets ledare Jarosław Kaczyński i en intervju i början av augusti. Enligt Kaczyński har Polen nu levt upp till kraven från EU.

Partiets generalsekreterare Krzysztof Sobolewski gick i en annan intervju ännu längre, och hotade med rättsliga åtgärder mot EU och veto mot EU-initiativ. Han sa sig också vara beredd att samla en allians för att se till att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och hennes kommissionärer får avgå.

Källa: Europaportalen

Uttalande om Ukraina väckte starka känslor

Ukrainas försvar äventyrar civilas säkerhet genom att upprätta baser och strida ifrån bostadsområden, skolor och sjukhus, och bryter därmed mot internationell rätt. Det fastslog människorättsorganisationen Amnesty International i ett pressmeddelande i början av augusti.

Uttalandet väckte starka reaktioner och fick kritik i både sociala och traditionella medier. I Ukraina avgick Amnestys ordförande i protest. Andra, däribland professorn i folkrätt Mark Klamberg, har försökt nyansera diskussionen. I en artikel i Dagens Nyheter skrev han att krigets lagar även omfattar Ukraina som försvarar sig mot en invasion. Han konstaterade dock också att Amnestys uttalanden i vissa fall framstår som allt för kategoriska och dåligt underbyggda.

Ungern ställs på nytt inför EU-domstolen

Den ungerska anti­homolagen och nedstängningen av den sista oppositionella radiostationen i landet bryter mot grundläggande demokratiska fri- och rättigheter, anser EU-kommissionen. Kommissionen ställer nu åter landet inför EU-domstolen.

Den så kallade antihomolagen röstades igenom av det ungerska parlamentet i juni 2021. Lagen riktar sig mot pedofili, men gör det också förbjudet att dela innehåll som ”visar eller främjar homosexualitet eller könsbyten” med personer under 18 år. I praktiken blir det alltså förbjudet att undervisa och informera barn om homosexualitet, liksom att visa samkönad kärlek i reklam.

Radiostationen Klubrádió fick sitt sändningstillstånd slutgiltigt indraget, sedan en domstol i februari 2021 bekräftat det ungerska medierådets beslut att inte förlänga tillståndet. Radiostationen var ett av de sista medierna i Ungern som var kritisk mot regeringen och premiärminister Viktor Orbán.